Informatie over BKR

Voor je een aanvraag om te gaan lenen in kunt gaan dienen, dien je rekening te houden met de toetsing van jouw gegevens bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Ondanks de grote verschillen in kwaliteit van de verstrekkers van leningen, zal het toetsen bij het BKR deel uitmaken van de standaard acceptatieprocedures.

Door zelf een top 10 op te stellen van kredietverstrekkers waar je een grotere kans hebt om te lenen met een BKR registratie, zullen duidelijke verschillen in de voorwaarden zichtbaar worden. Het BKR doet de gegevens van nagenoeg iedereen die gaat lenen verzamelen en niet enkel de gegevens noteren van wanbetalers.

Iedereen de een contract gaan afsluiten bij een bij het BKR aangesloten deelnemende instantie zal zich moeten neerleggen bij een aantal richtlijnen en voorwaarden. Het BKR heeft een bestand, Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), waarin gegevens van meer dan 11 miljoen mensen in zijn verwerkt.

Daarbij gaat het bij het BKR om consumenten die een overeenkomst op hun naam hebben staan, los van het hebben van een achterstand. Zo zullen de instellingen de door het BKR opgestelde voorwaarden moeten toepassen voor gegevens van de aanvrager en diens eventuele partner of mede-contractant. Een aantal van de persoonlijke gegevens die van jou aan het BKR moeten worden doorgegeven, en bij het BKR zijn te controleren, zijn onder andere:

Of je een woonadres in Nederland hebt ( Adres, postcode en woonplaats);

-In het bezit zijn van de Nederlandse Nationaliteit;
-Voor onbepaalde tijd een vergunning hebben om in Nederland te verblijven, als je niet de Nederlandse Nationaliteit bezit;
-Geboorte datum;
-Geboortenaam en voorletters;
-Wat doet het BKR?

Het BKR doet enkel gegevens verwerken welke nodig zijn om je leengedrag duidelijk in beeld te brengen. Bij het BKR registreert en informeert men gegevens over nagenoeg iedere afgesloten lening of GSM abonnement die is verstrekt aan Nederlandse consumenten. Voor het goed kunnen raadplegen van de geregistreerde informatie zal bij het BKR actueel zijn na te gaan wat de stand van zaken is met betrekking op (af)lopende leningen.

Over de financiële verplichtingen die je aangaat met het afsluiten van een contract, zullen bij het BKR de volgende gegevens worden doorgegeven / opgevraagd:

Soort afgesloten overeenkomst

-Looptijd moet minimaal 3 maanden zijn;
-De lening van € 500,00 tot en met € 125.000,00 (voor postorder bedrijven en GSM contracten kan dit afwijken);
-GSM abonnementen;
-Credit card bezit en maximale opnamelimiet;
-Toegestane roodstand op je bankrekening;
-Kredieten verstrekt door een verzendhuis;
-Winkelpassen met een limiet om te mogen lenen;
-Het gaat om een particuliere contractant;
-Een persoonlijke garantstelling of aansprakelijke directeur van een bedrijf;
-Het leenbedrag;
-Maximaal besteedbaar bedrag;
-Datum van ontstaan contract;
-De maand waarin een afgesloten contract in het geheel afgelost moet zijn;
-De daadwerkelijke maand waarin een contract is beëindigd;
-Bijzonderheden die eventueel tijdens de duur van een contract zich hebben voorgedaan.

Welke contractsoorten kent het BKR?

Overeenkomsten om te lenen worden onder veel verschillende namen bij de consument aangeboden. Kredietverstrekkers hebben dan ook eigen productnamen, die niet specifiek bij het BKR bekend zijn. Wel is in het bestand van het BKR, CKI, een onderscheid te maken van de verschillende contractsoorten:

AK = Aflopend Krediet
RK = Doorlopend Krediet
RO = Overige obligo’s
VK = Verzendhuis Krediet
HY = Hypothecair krediet
SR = Schuldregeling
TC = Telecommunicatievoorzieningen

Deelnemers van het BKR zullen meldingen maken van consumenten die problemen hebben met het correct nakomen van hun verplichtingen. Ongeveer zes procent van de consumenten die bij het BKR bekend zijn blijkt moeilijkheden te hebben met het op tijd terugbetalen van hun verplichtingen.

Bij onregelmatigheden of achterstanden in betalingen, tijdens de looptijd ven een contract, doet het BKR codes in haar bestand aantekenen. Een achterstand zal in het BKR bestand de code – A – krijgen en met de code – H – doet men bij het BKR de herstelling dan weer coderen. Verder zijn er een aantal bijzonderheidscodes die het BKR, naast de – A – en de – H – code, doet registreren om aan te geven dat er iets aan de hand kan zijn.