Groene Lening


Waarom kiezen voor een groene lening? Milieu bewust kiezen voor een groene lening is niet alleen een besparing van het milieu maar ook van je portemonnee. Door een duurzaam krediet af te sluiten kies je voor een maandelijkse rentevoet die lager is als voor een niet groene lening. Een groene lening is in meerdere vormen en soorten als een krediet aan te gaan, bij meerdere banken en kredietinstellingen.

Of je een doorlopend krediet of een autolening wenst af te sluiten, allemaal mogelijk met een groene lening, zelfs een hypotheek afsluiten is een mogelijkheid om voordelig een groene lening aan te gaan. Indien je een auto wenst te financieren met een groene lening dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. De aan te schaffen auto dient om voor een groene lening in aanmerking te komen een A, B of C energielabel te hebben.

Voldoet de aan te schaffen auto aan deze voorwaarde, dan is het voor jou al mogelijk te profiteren van een groene lening met een lagere rentevoet als voor een gewone autolening. Omdat het rentevoordeel op een groene lening over de gehele looptijd van toepassing is zal het tot een aanzienlijk bedrag kunnen oplopen.

Zoals in het voorbeeld van de autolening is aangegeven is voor meerdere doelstellingen een groene lening af te sluiten. Ga je een grotere investering doen in zonnepanelen, kun je bijvoorbeeld kiezen voor een groene lening in de vorm van een hypotheek of een doorlopend krediet.

Niet alleen de aanschafwaarde is van belang maar ook of er in een af andere vorm subsidie is te verkrijgen en je groene lening tegen aan lagere hoofdsom afgesloten hoeft te worden. Voor bepaalde subsidies, die je over meerdere jaren kunt gaan ontvangen, zijn mogelijkheden van voorfinanciering in een groene lening aanwezig.

De relatie tussen ondernemen en groene lening

Maatschappelijk ondernemen met het afsluiten van een groene lening voor een benodigde zakelijke lening komt zowel de natuur als milieu ten goede. De financieringsmogelijkheden zijn dus duidelijk niet alleen voor particulieren, van landbouwers tot horecaondernemingen en een passende groene lening af te sluiten.

In de woningbouw is met duurzame ontwikkelingen krediet mogelijk via een groene lening voor zowel de bouwbedrijven met een zakelijk krediet als voor de particulier via persoonlijke leningen tot hypotheken. De hoogte van een groene lening is vanaf 1000 lenen tot een maximale financiering als nodig voor het ontwikkelen en realiseren van duurzame investeringen.

Indien behoefte is aan een aflossingsvrije lening bij de financiering van een woning, zal door de aanscherping van de gedragscode het aflossingsvrije gedeelte maximaal van de marktwaarde mogen bedragen. Aflossing van een hypothecair afgesloten groene lening dient binnen 30 jaar te gebeuren, voor alle onderdelen van de hypothecaire leningen.

Energielabel en groene lening

Met een energielabel zijn de grootste voordelen te behalen op een groene lening voor een hogere kredietsom. Jaarlijks terugkerende kosten zijn de effectief te betalen rentes voor je groene lening. Ook schulden die zijn aangegaan tegen een variabel te betalen rente vallen voordeliger uit indien de financiering via een groene lening heeft plaatsgevonden.

Afsluitprovisie betalen is bij bepaalde kredietvormen ook bij een groene lening niet te voorkomen. Groene leningen zijn zowel direct af te sluiten als via een tussenpersoon. Geld lenen zonder BKR toetsing is bij een groene lening niet mogelijk. Voor lenen zonder BKR toetsing is de keuze van een groene lening helaas uitgesloten en profiteer je niet van de aangeboden voordelen van deze kredietvorm.