Geld lenen: vind de juiste lening

Natuurlijk wilt u goedkoop geld lenen, wanneer u besluit te gaan lenen, een lening kost immers geld. Zaken waarop bij het lenen gelet moet worden zijn dan ook bijvoorbeeld de rente, maar ook de keuze voor de juiste leningvorm is erg belangrijk. Vervolgens zijn er nog de vele geldverstrekkers waartussen gekozen moet worden. Het is dan ook aan te raden om, voordat u daadwerkelijk een lening afsluit, eerst verschillende leningen te vergelijken en de kosten van de leningen te berekenen.

De kosten van geld lenen berekenen is met behulp van internet makkelijk te doen. Online kunt u de kosten van geld lenen vergelijken en daarmee inzicht krijgen in de kosten van verschillende leningvormen en aanbieders van kredieten. Dus: wilt u leningen berekenen dan is het internet is heel geschikt. Tegenwoordig is online geld lenen heel normaal geworden.

Goedkoop geld lenen

Goedkoper lenen: om voordelig te lenen is rechtstreeks bij een bank lenen vaak niet de beste oplossing omdat u wilt dat er meerdere leningen (van meerdere kredietverstrekkers) worden vergeleken op rente en voorwaarden, en niet slechts de geldleningen van één aanbieder. Online de kosten van leningen berekenen is dan ook vaak een uitkomst. Goedkoop geld lenen en leningen vergelijken gaan meestal hand in hand. Meerdere leningen vergelijken geeft de consument de kans om verschillende kredietaanbieders en leningvormen op kosten te vergelijken. 
Gaat u de kosten van een lening berekenen dan wilt u dat voor u bekeken wordt wat de goedkoopste lening met de beste voorwaarden en rente is en dat hierbij de leningen van verschillende aanbieders worden vergeleken. Er zijn zoveel kredietverstrekkers en tussenpersonen waardoor het moeilijk kan zijn een goede keuze te maken. Zaken die van invloed zijn op de kosten van geld lenen zijn uiteraard de looptijd, de rente, de leenvorm en de aanbieder.

Omdat u een partij zoekt die een goede vergelijking voor u maakt, de beste voorwaarden voor u zoekt en u een zo scherp mogelijk aanbod doet, is het vaak verstandig om een vergelijking te maken tussen meerdere kredietverstrekkers en hier een gratis offerte op te vragen. Zo kunt u zélf zien wie u het beste voorstel doet. Een lening vergelijken is niet moeilijk, via internet kan dit met een paar klikken gedaan worden.

Leningen oversluiten

Wanneer u bestaande leningen wilt oversluiten om zo goedkoper te kunnen lenen zijn hiertoe vaak mogelijkheden. Veel mensen hebben meer kredieten dan ze eigenlijk weten, denk bijvoorbeeld aan creditcardschuld, postorderbedrijven, rood staan of het kopen op krediet. Oversluiten van verschillende leningen wordt meestal gedaan door deze financieringen tot één (groter) krediet samen te voegen en dit bij één aanbieder onder te brengen.

Geld besparen op een bestaande lening kan dan ook mogelijk zijn door deze lening over te sluiten. De lening kan goedkoper worden doordat de nieuwe lening een lagere rente heeft of door een andere leningvorm te kiezen die beter bij uw (nieuwe situatie) past. Rentes wijzigen steeds en zijn afhankelijk van de markt.

Ook veranderen uw eigen omstandigheden steeds. Hierdoor kan het gunstig zijn een vrijblijvende offerte aan te vragen om te zien of het goedkoper is om uw bestaande lening over te sluiten. Een bestaande lening oversluiten is gemakkelijker dan u denkt. Meestal willen mensen meerdere bestaande leningen oversluiten tot één goedkopere lening. 

Ook wanneer u meerdere leningen heeft (denk ook aan rood staan bij bank, schuld op creditcard, kopen op afbetaling, etc.) is het vaak voordeliger deze leningen over te sluiten naar één voordeligere lening.

Financiering

Leningen worden ook wel financieringen genoemd. Vooral bij leningen voor commerciële doeleinden, voor bedrijven, wordt vaak van een financiering gesproken. De kosten van de lening berekenen loont uiteraard ook bij een financiering. 

Veel gebruikte financieringsvormen voor consumenten zijn het doorlopend krediet, de persoonlijke lening, de tweede hypotheek of een credit card. Alle deze financieringsvormen hebben hun eigen specifieke voorwaarden en eigenschappen. De rentepercentages kunnen aanzienlijk verschillen.

Zo is het rentepercentage op een creditcard doorgaans aanzienlijk hoger dan op bijvoorbeeld een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. In de zakelijke markt wordt meestal over financiering gesproken wanneer men het over een lening heeft. Deze financieringen voor bedrijven hebben andere voorwaarden. Doorgaans moet de ondernemer met goed doordachte plannen en een degelijk ondernemersplan komen alvorens een kredietverstrekker bereid is om een financiering af te sluiten.

Op deze website, https://geldlenenleningberekenen.nl, is een verzameling van informatie terug te vinden over het lenen van geld. De informatie is voor jou beschikbaar zodat er vóór het afsluiten van een lening eens doorheen gelezen kan worden. Lenen, ongeacht hoeveel of in welke vorm, kost geld. U zult immers over het geleende bedrag rente moeten betalen.

Er zullen zoveel mogelijk onderwerpen onder de aandacht worden gebracht, zoals over geld lenen met BKR, het goedkoop lenen via een doorlopend krediet en nog veel meer belangrijke onderwerpen waarvan je op de hoogte moet zijn bij het voornemen om geld te gaan lenen. Door wat zaken rustig te bekijken zal het mogelijk zijn om snel geld te gaan lenen, met de hier beschikbaar gestelde informatie.

Ga vergelijken hoeveel rente je moet betalen als je gaat lenen en of het mogelijk is om te lenen met negatieve BKR registratie. Een goedkoop doorlopend krediet is alleen goedkoop bij een laag effectief rente percentage. Het zijn veel verschillende dingen waar je op moet letten om te gaan lenen, voor je het weet heb je met geld lenen negatieve BKR vermeldingen opgelopen.

Te snel geld lenen en op aanbiedingen voor geld lenen binnen 1 dag in te gaan is niet altijd goed, toets eerst zelf de mogelijkheden die er zijn op sites, bij hoeveel kan ik lenen. De acceptatie voor aanvragen om te gaan lenen is bij geldverstrekkers verschillend, de een is strenger dan de ander en bij weer een ander is het mogelijk om ondanks BKR toch snel geld te lenen.

Door de veel verschillende vormen van kredieten en de daarop betrekking hebbende voorwaarden, zullen in het bijzonder de volgende leningen vaak besproken worden. Dit overzicht geeft de meest gangbare manieren weer om consumptief te gaan lenen of als ZZP’ er een lening aan te vragen:

⇒ Doorlopend Krediet, het DK

⇒ Persoonlijke Lening, de PL

⇒ Financiering

⇒ Rente Krediet

⇒ Financial Lease

⇒ Mini lening

⇒ Winkelpasje

⇒ Spaar Krediet

⇒ Postorder krediet

⇒ Credit Card

⇒ WOZ Krediet

⇒ Tweede Hypotheek

⇒ Eigen huis Krediet

⇒ Zakelijk Krediet

⇒ Rekening Courant Krediet

Voor het gaan lenen van geld is het goed om eerst te gaan inventariseren welke wensen je hebt en of je mogelijkheden hebt om de lasten op tijd te kunnen betalen, die het aangaan van een nieuw af te sluiten lening met zich mee zal brengen.

Ga zeker niet te snel geld lenen, neem in alle rust de tijd om een nieuw besluit te overdenken en beslis pas op het moment dat je er volledig zeker van bent. Deskundige adviseurs vallen onder de Wet op Financieel Toezicht en hebben zich daaraan te houden bij het adviseren en bemiddelen van financiële producten en diensten aan een consument. Een bemiddelaar zal bij het opstellen van zijn advies rekening houden dat geld lenen met BKR toetsingen te maken kan hebben.

De adviseur zal ook bekijken of er mogelijkheden zijn om te lenen zonder dat daarvoor roerende- of onroerende zaken in onderpand moeten worden gegeven. Bij het bezit van een eigen huis kan het mogelijk zijn niet te kunnen lenen zonder afsluiten van een hypotheek met BKR notering. Door de eigen woning als onderpand op de af te sluiten lening bestaat de mogelijkheid om voordeliger te gaan lenen.

Vaak kiest men dan om een goedkoop doorlopend krediet af te sluiten en eenmalig bij de notaris een hypotheek te laten inschrijven. Dit zal zeker niet gedaan moeten worden als je snel of binnen 1 dag geld moet gaan lenen, het duurt wat langer voor alle gegevens bij de notaris zijn en een akte kan passeren. Ook zal voor deze vorm van krediet het geld over een langere periode nodig zijn.

Zolang je correct je betalingsverplichtingen bent nagekomen is het mogelijk om ondanks BKR toch snel geld lenen via een geldverstrekker te regelen. Geld lenen met BKR vermeldingen over correct nagekomen verplichtingen kan, indien ook andere gegevens snel worden aangeleverd, zelfs extra snel gaan. Indien een geldverstrekker bij een BKR toetsing positieve informatie ontvangt kan dat alleen maar in het voordeel van de aanvrager uitvallen.

Onderstaand tref je een aantal instanties aan waar deskundigen, die financiële adviezen geven om te lenen, bij aangesloten kunnen- of soms moeten zijn. Soms als lid en anders als vergunninghouder:

-Autoriteit Financiële Markten

-Stichting Keurmerk Financiële Dienstverlening

-Nederlandse Vereniging van Financieringadviseurs

-Stichting Erkend Hypotheekadviseurs

-Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

-Adviseurs in Financiële Zekerheid (Adfiz, fusie van voorheen NVA en NVBA)

Je kunt bij een adviseur vragen naar het aansluitnummer van een of meerdere van de genoemde instanties. Deskundige adviseurs in financiële diensten zullen tevens in het bezit dienen te zijn van een degelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zodat de gevolgen van eventueel gemaakte fouten bij gedupeerde gecompenseerd kan worden.

Indien een financieel adviseur is aangesloten bij een branchevereniging zal van daaruit de verplichting, tot onder andere het afsluiten van deze verzekering, een van de vooraarden zijn om toegelaten te worden. Voor het adviseren van complexe producten zal door een adviseur een klantprofiel moeten worden opgesteld waarop ook de vraag naar BKR registraties aan de orde zal komen.

Hou er wel rekening mee dat een aantal producten niet complex zijn te noemen en de zorgplicht en een aantal regeltjes en wetten niet gelden. Het laatste is zeker van toepassing op geld lenen zonder BKR toetsing of bij het lenen ondanks BKR codering. Minileningen die worden aangeboden met ondanks BKR toch snel geld lenen, vallen daar dan ook onder.

Je doet er altijd verstandig aan om zelf te onderzoeken of bij een onafhankelijke persoon of instantie te informeren of de geldaanbieder voldoende betrouwbaar is en de bevoegdheden heeft om het aangeboden product aan te bieden, dan wel daarin te bemiddelen.

Bij het lenen van geld kun je naast de financiële adviseur ook te maken krijgen met andere beroepen, bijvoorbeeld voor de discipline van accountant, fiscaal adviseur, makelaar, taxateur of notaris. Voor iedere beroepsgroep zijn weer andere wetten en regels van toepassing, waarover je bij de betreffende persoon, instelling of diens branchevereniging meer informatie kunt opvragen.

Het is dan ook een aangelegenheid van de financiële adviseur om transparant te zijn in het geven van informatie over de onderdelen die uiteindelijk door een andere deskundige uitgevoerd zullen gaan worden. Kosten voor een financieel advies worden meestal, indien vooraf niet anders is overeengekomen, gefinancierd door een bank of verzekeraar. De adviseur zal dan een beloning ontvangen, in de vorm van provisie, van een percentage over het af te sluiten product.

Bij alle andere adviseurs of deskundigen is het dan ook van groot belang om op voorhand een offerte te vragen over de te verrichten werkzaamheden en de in rekening te brengen kosten. Ook bij de financieel adviseur is het mogelijk dat bepaalde diensten, met betrekking tot het lenen van geld, al snel niet gratis zullen zijn. Dit kun je zelf snel ontdekken door in de dienstenwijzer van de aanbieder of adviseur te kijken of er kosten voor een advies zijn te betalen.

Ongeacht of het gaat om een gebonden of een ongebonden adviseur kan een advies, als hoeveel kan ik lenen met negatieve BKR of voor het lenen met uitkering, tussen een paar honderd tot misschien wel een paar duizend Euro oplopen. Daarom is de dienstenwijzer van groot belang en is het verstandig om niet te lenen zonder eerst een vrijblijvende offerte aan te vragen.

Ga je eerst eens in de verschillende producten verdiepen en bekijk bij welke geldverstrekker deze worden aangeboden. Vergelijk daarna de rente en kosten, de voorwaarden niet te vergeten, om bij de juiste aanbieder een offerte aan te vragen. Veel gebruikte vormen van consumptief krediet zijn:

Persoonlijke Lening

Bij een persoonlijke lening wordt er een bedrag afgesproken en op uw rekening gestort.

Doorlopend Krediet

Bij een doorlopend krediet kom je met de bank een maximale limiet overeen, maximale kredietsom, tot welk bedrag je bij de bank geld mag opnemen.

WOZ Krediet

Deze vorm van lenen is alleen mogelijk bij het bezit van een eigen woning. De eigen woning dient een ruime overwaarde te hebben, meer waard te zijn volgens de WOZ aanslag dat het uiteindelijk bedrag van de hoofdsom van het af te sluiten krediet. Bij een WOZ krediet zal naast de hypotheekakte het geld lenen met BKR registratie gepaard gaan.

Door het WOZ krediet in de vorm van lenen doorlopend krediet te gieten, ontstaat een flexibele en goedkope vorm van lenen. Omdat er veel zekerheid in onderpand is gegeven aan de geldverstrekker is het met een WOZ krediet goedkoop geld lenen via DK, waardoor het al snel mogelijk is om op deze manier geld te lenen met uitkering.

Lenen met negatieve BKR is niet mogelijk met een WOZ krediet. Het bedrag dat uit het krediet wordt opgenomen is geheel vrij en dus naar eigen inzicht te besteden. Daarna kun je opnieuw blijven opnemen tot de afgesproken limiet.

Door opnieuw op te nemen kun je in de toekomst snel geld lenen zonder BKR toetsing. Eenmaal afgesloten heb je geen rompslomp meer met het aanvragen om te lenen en is het niet nodig om bij een herhaalde opname eerst bij jouw financieel adviseur langs te gaan.